brikpop:

Kees van Dongen, “Woman with cigarette”

brikpop:

Kees van Dongen, “Woman with cigarette”

(via charmingnotion)